Besök av Ryska ambassaden

Den 22 april och den 7 oktober hade vi besök av Ryska ambassaden från Konsulära avdelningen i Stockholm. Ryska konsulatet hjälper Sputniks medlemmar med visum-, pass- och övriga handlingar.
I samarbete med Centrum för forskning och skydd av de grundläggande rättigheterna har vi fått information och stöd i juridiska frågor. I april och oktober hålls gratis juridisk rådgivnings konferens om rättsliga frågor som kan röra våra landsmän i Sverige, om familj och arbetsrätten, diskriminering.

 

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts