Det första mötet i Tyskland

Den 24-27 oktober var första resan inom EU- projektet Grundtvig . Vi besökte Braunschweig i Tyskland. Ämnet för tredagarskonferensen var ” Politik, nivå för beslutsfattandet ”.

Den första dagen ägnades åt att besöka tre partier: Socialdemokratiska partiet, Kristdemokratiska förbundet och Miljöpartiet . Vi såg hur samverkan fungerar mellan sociala organisationer och politiska partier, man diskuterar och beslut fattas som tillåter invandrare att framgångsrikt integreras i samhället . Man accepterade lösningarna från en organisation och bakom dem står då partier och organisationer .

Det viktigaste för oss företrädare inom olika partier, är att vara aktiva, inte vara rädd för att ta ansvar, visa initiativ och komma till en bra diskussionsnivå, då kan partierna stödja oss och hjälpa till att lösa problem.

Den andra dagen deltog vi i en Workshop med tema ”Olika länder – olika traditioner ”. Förståelse och samarbete med medborgarna och en ny kultur, lära sig för att förstå och få kunskap om ett nytt samhälle. Lära sig bryta sociala mönster och tankesätt är ett sätt att få nya sociala och språkliga färdigheter. Att lyckas med integration är möjligt.

Sista dagen på vår resa till Tyskland var vi på ett besök till staden Goslar som finns på UNESCO: s världsarvslista. I staden Goslar har det gjords utgrävningar och man har hittat lämningar från antiken. Det finns vackra timrade hus, kyrkor och torn av stadens tidigare befästningar. The Imperial Palace (Pfalz) platsen med den majestätiska statyn av Fredrik Barbarossa och Wilhelm I, är en del av den medeltida historien om Europa.
I februari reser en grupp från Sputnik till Finland och temat är” Pedagogiska möjligheter för invandrare och deras familjer ”

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts