Om projekt Minnesplats ”Karlsvik”

Historisk bakgrund

Under perioden 1940-44 användes de så kallade tyskförråden i Karlsvik av tyska krigsmakten och benämndes Wehrmacht Umschlagstelle Luleå. I förråden förvarades livsmedel för tyska soldater i Norge, värda flera miljoner. De stora magasinen påminner om en tid i Sveriges historia som de flesta vill glömma. Under andra världskriget uppläts byggnaderna till lagring av fodersäd, konserver, havre och korn. Tyskarna fick gå in med sina fartyg för att lasta och lossa förnödenheter till styrkorna i Norge. I förrådet arbetade 20-30 män som var väl införstådda med att de hjälpte tyskarna, men såg ingen annan väg att försörja sina familjer. Det västra magasinet används idag av Malmbanans vänner som depå för järnvägsmaterial.
Den 14 juni 1945, kl 06.00, anlände det första tåget med ryska krigsfångar till Luleå järnvägsstation. På tåget fanns 57 kvinnor och 743 män från Sovjetunionen. Den mest praktiska platsen för krigsfångarna från Norge att kliva av var vid de jättelika så kallade tyskmagasinen i Karlshäll där den tyske arméofficeren oberleutnant Walter Zindel framtills dess haft sina örnmärkta säckar och lådor. Meningen var att de f.d. krigsfångarna bara skulle behöva vänta några timmar för att sedan kliva ombord på fartyg till Sovjetunionen. Men det tog ofta mer tid än så och därför fanns det en mängd svenska tält för måltider och för att sova uppsatta vid förråden. Det var femtio stycken 20-mammantält på området med 1000 sovplatser. Det var bl.a. LV7 och Svenska Röda Korset som ordnade med det praktiska. För att ta hand om de sjuka inreddes Karlsviks Folkets Hus till sjukstuga med plats för 120 patienter.

Det behövs en minnesplats i Karlsvik

Tyskmagasinen, som de har kommit att kallas, är ett av de få monument som finns kvar i Sverige över samarbetet med tyskarna under kriget. Magasinen är en outnyttjad kommunal kulturresurs och en del av den norrbottniska historien som behöver berättas. Ett historiskt utflyktsmål för intresserade som påminner om en del av den norrbottniska och delvis bortglömda historien från andra världskriget. Därför behövs en minnesplats i Karlsvik.

 

Sommaren 1945 bodde sammanlagt 25 000 sovjetiska soldater i svenska militärtält bakom taggtråd i Karlshäll, på väg hem från tysk krigsfångenskap. Historikern och författaren Lars Gyllenhaal skrev en bok ”Slaget om Nordkalotten” om den händelsen och sålde över 40 000 exemplar av boken. Det finns ett stadigt och ännu växande intresse för andra världskriget i Sverige. Det visar höga tittarsiffror när SVT visat dokumentärfilmer om andra världskriget. Därför behövs en plats där man kan hedra offer som dog i kriget. Det kan bli en plats för ryska invandrare att den 9 maj varje år hedra sina släktingar och soldater som deltog i det fosterländska kriget. Och överhuvudtaget en plats som kan locka turister och andra intresserade. Den stora idrotts- och mässbyggnaden Arcushallen, campingen, utomhusbadet och järnvägsmuseet kan på så sätt kompletteras med ytterligare en sevärdhet.

 

Vårt arbete i korthet

Sputnik tog initiativ med idé om ha en plats för att minnas de ryssar som deltog i kriget och som offrade sitt liv för en bättre värld. Alla ryska familjer är på något sätt drabbat av det som hände under kriget. Därför har vi hittat en uniks plats i Luleå i Karlsvik och vill uppmärksamma med minnessten för att minnas dem för att detta hemska inte skall ske igen.

Under 2013 Sputnik har fått fram information som är ny och intressant från arkiv i Norge, Ryssland, Sverige och Luleå kommuns eget arkiv.

En av våra medlemmar Tamara Souchko har även gjort en film med hjälp av Filpool Nord och LTU: https://www.youtube.com/watch?v=H9br7jfa5SY

Sputnik samarbetar även med militärhistorikern Lars Gyllenhaal som har omfattande kunskap och skrivit den viktigaste boken om händelserna i Luleå och Nordkalotten under kriget. Sten Losenborg deltar och skrev, Jägarsoldat vid gränsen som berör de ryska fångarna.

Sputniks idé till projekt har redan rört stort intresse med inslag i Nordnytt, www.svt.se/nyheter/regionalt/nordnytt/minnesmarke-over-krigsfangar

www.svt.se/nyheter/regionalt/nordnytt/70-ar-efter-kriget

tidningen Populärhistoria och med besökare från Umeå och Stockholm.

Vår moderna och spännande historia är väl värd att informera om i skolor och med studiebesök på olika platser som är en del av historien. Sputnik ställde upp med skolinformation och ordnade föreläsningar och ungdomsträffar för att lära ut och diskutera om vår historia.

 

Viktigt med projekt är att

  • lära våra barn och ungdomar om vår unika historia i Luleå och Norrbotten
  • vara ute i naturen och höra vittnen själva berätta vår spännande historia
  • bidra med vår kunskap i det mångkulturella samarbetet
  • göra historiska resor till Ryssland och Norge för att se platser med anknytning till kriget
  • minnas alla som dog i andra världskriget för en bättre värld
  • tacka alla svenskar som hjälpte de 25 000 ryssar som var i lägret

 

 

Det kan bli en plats för ryska invandrare att den 9 maj varje år hedra sina släktingar och soldater som deltog i det fosterländska kriget. Och överhuvudtaget en plats som kan locka turister och andra intresserade. Den stora idrotts- och mässbyggnaden Arcushallen, campingen, utomhusbadet och järnvägsmuseet kan på så sätt kompletteras med ytterligare en sevärdhet.

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts