En solig dag den 8 maj 2015 invigdes ett monument för att fira 70-årsdagen av segern i andra världskriget. Det bjöds in representanter för olika organisationer, tjänstemän och gäster.
Invigningen inleddes av att prästen Ioan Burlak från Moskvapatriarkatet i Sverige välsignade minnesstenen.
Efter det så avtäcktes minnesstenen med applåder och kamerablixtar från kameror och mobiltelefoner. Sedan sjöngs den ryska och svenska nationalsångerna.
Hedersuppdraget att avtäcka minnesstenen gjorde ordförande för Sputnik Katerina Ekström och Luleås kommunalråd Yvonne Stålnacke.
Efter det talade Salov Vladimir P ambassadråd från Ryska ambassaden i Stockholm och Dmitry V Gavrilov politiker i Murmansk Duma, de lade även ned en krans för att ära alla hjältar som deltog i det fosterländska kriget.
Under en tyst minut hörde endast bruset från skogens tallar.
Författaren och historiken Lars Gyllenhaal talade om arbetet med monumentet och att kommit på plats. Han talade även om historien kring Karlsvik och det som hände i där.
Speciella gäster från Ryssland som Yury Salnikov F och Valentina Stepina berättade om händelser som inte lämnade någon oberörd. Ryska Riksförbundets representant Stella Pliatska talade om vikten av en minnessten.
Lottakåren från Boden serverade ärtsoppa och piroger till alla närvarande. Intresserade hade också möjlighet att besöka den s.k. Tyskförråden för att förstå hela sammanhanget av händelserna i Karlsvik.
Den 9 maj hölls en demonstration ”För fred i Norden”. I Gula paviljongen sjöngs det och röda nejlikor bars av deltagarna, för fredens skull. Kvälls uppträdande ”Vi minns för fred” samlade hela stora salen på Kulturens hus.
Ceremonin är över och Minnessten kommer nu att kunna ses bland Karlsviks tallar och påminna om den svåra situationen de sovjetiska befann från Norge befann sig i. När man ser duvan och taggtråden, känner man sorg och sympati för de som inte kunde komma tillbaka.
Ett stort tack för allt stöd och samarbete i projektet för Minnespalts Karlsvik.