Projekt ”Bevara natur för framtiden”
Med stöd av Stiftelsen för utveckling av offentlig diplomati och stöd för landsmän i Ryssland.

2020

Samarbetspartner:

Luleå kommun
Luleå Stadsbibliotek
Norrbottens museum
Katerina Ekström, projektkoordinator, Luleå, Sverige
Ilona Kosheleva, projektledare, Petrozavodsk, Karelen, Ryssland

Deltagande i projektet ”NEXT AGE” är ett sätt att informera ungdomar om möjligheterna till kreativ självutveckling inom musikalisk och teater, utbildning för ledare i ungdomsorganisationer och specialister inom kultur i den moderna konsten.

Projektets mål – projektet syftar till att utveckla samhällsengagemang i de nordeuropeiska länderna Norge och Sverige, som syftar till att genomföra kulturella och utbildningsinitiativ med fokus på att bevara den bräckliga naturen i norr.

Finansiering utförs av den ryska sidan – den autonoma ideella organisationen för tillhandahållande av tjänster för utveckling av aktiviteter inom ramen för projekt inom social och ekonomisk sfär, ANO ”Sodejstvije” med stöd av deltagare från Sverige.

Projektets arrangör – ANO ”Sodejstvije” i Ryssland med stöd av Rysk-svenska föreningen Sputnik, Luleå, Sverige.

Mål grupp – barn, ungdomar och studenter. Personer som är involverade i förebyggande och lösning av miljöproblem från Norge och Sverige, inklusive ryska landsmän som bor i dessa länder.

Plats och tid för projektet:
 Projektet genomförs under 2020 i Luleå, Sverige.

Inom ramen för projektet är planerat:
1) Fotoutställning om Nordens natur av ryska, norska och svenska författare i Oslo Norge och Norrbotten Sverige;

2) Utställning av målningar av berömda konstnärer i Karelen och elever Kulturskolan i Petrozavodsk, i Oslo, Norge och i Luleå, Norrbotten, Sverige;

3) Workshop med den karelska konstnären Nelly Grigorjeva, medlem i Union of Artists of Russia, i Oslo, Norge och i Luleå, Sverige;

4) Översättning och publicering av sagan om den ryska – karelska författaren Tatyana Dudinova om faunan i Ladoga, Onega sjöar och Bajkalsjön på norska och svenska med deltagande av unga konstnärer från Norge, Sverige och Karelen för att illustrera publikationen;

5) Presentation av boken och möte med den ryska – karelska författaren Tatyana Dudinova i Oslo och Luleå;

6) Skapande av en dokumentärfilm om projektet på svenska med undertexter på norska och ryska;

7) Informera om projektet genom att skapa en projektsida på sociala nätverk: Vkontakte och Facebook och på partnerorganisationernas webbplatser.

Sammanfattning

För närvarande, på grund av ett antal geopolitiska skäl, utvecklas splittring mellan invånarna i länderna i norra Europa och Ryssland. Ett kraftfullt förenande element för människorna i dessa regioner är den omgivande naturen i norr. Den existerar enligt sina egna lagar, är inte uppdelad av statsgränser och är inte beroende av politik och regeringsformer. Samtidigt är den norra naturen ömtålig och tål inte människans påverkan. Framtiden för alla länder i norr, varje invånare i något av dessa länder beror på miljöns tillstånd. Länderna i norra Europa och de norra regionerna i Ryssland känner sitt ansvar och vikten av att lösa natur- och miljöskyddsfrågor, som kan fungera som en bra grund för att förena människor från Ryssland, Sverige och Norge.

Å andra sidan har kultur och konst varit och förblir ett av de mest effektiva verktygen för att påverka människors sinnen. Rysk kultur är högt värderad i världen och uppfattas positivt utanför den politiska situationens sammanhang. Användningen av konstens och kulturens makt har en bra inverkan på människor och framför allt unga människor som bor i norra Europas länder, för att skapa en positiv bild av Ryssland i Sverige och Norge.

Katerina Ekström, projektkoordinator

2020-12-01

Fotogalleri

Владимир Петрович Лобанов

график, дизайнер, член Союза художников России, член Союза дизайнеров России

Нелли Валентиновна Григорьева

карельский художник, член Союза художников России, работы которой есть в музеях Мурманска, Великого Новгорода, Великого Устюга, Тотьмы, Норчёпинга, музея «Кижи» и музея «Михайловское»

Юлия Коросова