Bli medlem

A

lla som har en anknytning till Ryssland, före detta Sovjet och de baltiska länderna är välkommen som medlem. Det vi har gemensamt är det ryska språket.

Vi har en årsavgift på 100 kr som används till kontakt med medlemmarna, administration, studiebesök, styrelsemöten och trivselträffar.

Årsavgiften bestäms på årsmötet liksom våra stadgar.

  • Vi är en demokratisk uppbyggd förening, vi har stadgar och regelbundna styrelsemöten
  • Vi har en omfattande verksamhet som bestäms av medlemmarna och styrelsen
  • Vi arbetar för att skapa bästa möjliga tillvaro för våra medlemmar och för alla rysktalande som invandrat i Sverige
  • Vi ger dig gemenskap och möjlighet att påverka
  • Vi hjälper dig personligen om vi kan, det kan vara vid tvister och problem av olika slag
  • Vi använder oss av hela vårt kontaktnät för att stötta dig
  • Vi delar med oss av den kunskap vi har om rättigheter och skyldigheter

Välkommen att bli medlem!

För medlemskap kontakta vår ordförande
Katerina Ekström mobiltelefon 070-174 44 77