Rysk-svenska föreningen Sputnik deltog för sjätte året på den Internationella dagen på Hägnan. Åter var det stor anslutning med deltagare från flera länder, det var dans, sång och försäljning.
Sputniks vokalgrupp Lada sjöng kända ryska sånger och dansgruppen Kalinka dansade. Ett uppskattat uppträdande som fick stora applåder av publiken som även fick dansa med Sputniks skönsjungande damer.

– Det är trevligt att delta och visa upp vår kultur och duktiga medlemmar i vår förening, säger Katerina Ekström ordförande för Sputnik.