Rysk-svenska föreningen Sputnik

Partipolitiskt och religiöst obunden. Förenigens verksamhet är demokratiskt uppbyggd. Vi har en omfattande verksamhet som bestäms av medlemmarna och styrelsen. Sputnik skapar en positiv bild av Ryssland.

Vi har en årsavgift på 100 kr som används till Sputniks verksamhet. Årsavgiften bestäms på årsmötet liksom våra stadgar.

Sputnik för dig och din familj

Sputnik – det är

Sputnik är vår mötesplats

 • Sputnik betyder följeslagare

 • Vi delar erfarenhet och kontaktnät

 • Vi hjälper varandra till ett bra liv i Sverige

 • Vi ordnar träffar och gör studiebesök

 • Tillsammans påverkar vi lösningen på olika problem

 • En informationsplattform för medlemmar: webbsida sputnik-norr.org, en FBsida och grupper i Facebook

 • Kunskaper om rättigheter och skyldigheter

 • Personlig hjälp och stöd

 • Utskick om aktiviteter

 • Rysk Maslenitsa

 • Rysslands dag
 • Rysk Jul

 • Segerdag och rörelse Det odödliga regementet

 • Utställningar med workshop

Sputnik för dig och din familj

 • Sputnik betyder följeslagare

 • Vi delar erfarenhet och kontaktnät

 • Vi hjälper varandra till ett bra liv i Sverige

 • Vi ordnar träffar och gör studiebesök

 • Tillsammans påverkar vi lösningen på olika problem

Sputnik – det är

 • En informationsplattform för medlemmar: webbsida sputnik-norr.org, en FBsida och grupper i Facebook
 • Kunskaper om rättigheter och skyldigheter

 • Personlig hjälp och stöd

 • Utskick om aktiviteter

Sputnik är vår mötesplats

 • Rysk Maslenitsa

 • Rysslands dag
 • Rysk Jul

 • Segerdag och rörelse Det odödliga regementet

 • Utställningar med workshop