Kreativt ungdomsprojekt ”NEXT AGE”
med stöd av Svenska Institutet och Länsstyrelsen i Norrbotten

2019

Samarbetspartner:
Luleå kommun
Kulturgymnasiet
Luleå Rytmik & Balett
Sunderby Folkhögskola
Katerina Ekström, projektkoordinator, Luleå, Sverige
Elena Kovaleva, projektledare, Murmansk, Ryssland

Deltagande i projektet ”NEXT AGE” är ett sätt att informera ungdomar om möjligheterna till kreativ självutveckling inom musikalisk och teater, utbildning för ledare i ungdomsorganisationer och specialister inom kultur i den moderna konsten.

Projektets mål – stödja och utveckla Barentssamarbetet mellan Ryssland och Sverige, skapa ett nätverk med internationella kontakter mellan barn och ungdom för design av kläder och dekorativa folkkonsten samt organisera fritidsaktiviteter för ungdomar inom Barentsregionen.

Finansiering stod svenska sidan med stöd av deltagare från Ryssland.

Mål grupp – barn och ungdomar i åldern 8-18 år och ledare inom danskreativa och teaterorganisationer som arbetar med barn och ungdomar.

Projektets arrangör – Rysk-svenska föreningen Sputnik, Luleå, Sverige i samarbete med modeteatern ”Charm” DDT Bredova, Murmansk, Ryssland.

Plats och tid för projektet:
Projektet genomförs under december 2019, i Luleå, Sverige.

Inom ramen för projektet är planerat:
Projektet ger tre teaterföreställningar med modevisning av barn- och ungdomskläder och dansuppträdande i Luleå.
Mötesprogrammen planeras av projektgrupperna tillsammans och omfattar förberedelser av kulturella, kreativa och pedagogiska aktiviteter med grunderna för teater och dansutbildning. Projektet innehåller gemensam workshop för erfarenhetsutbyte med Norrbottens dans- och teaterorganisationer och besöka kulturella och historiska platser.

Aktiviteter

Besök till Luleå, Sverige
5-8 december 2019

Sammanfattning
Inom ramen för projektet ”Next Age” hölls två teaterföreställningar med barn- och ungdomskläder. Föreställningarna ägde rum i Kulturgymnasiets aula och i teatersalen Lillan, i Luleå.

I kultur- och fritidsprogrammet ingick: ett möte med studenter från Kulturgymnasiet i en Workshop, samt ett möte med dansgruppen Luleå Rytmik & Ballet, för att utbyta erfarenheter och kontakter. Deltagare från Ryssland besökte Karlsviks minnesplats, som invigdes 2015 till minne av andra världskrigets hjältar, och kultur- och spelcentret Alcatraz. De unga var mycket imponerade av guiden i Gammalstad.

Ungdomskreativa projektet ”Next Age ” bidrog till identifiering och stöd till begåvade barn, upprättandet av internationella kreativa kontakter, förbättring av yrkesmässiga färdigheter hos unga designers, förstärkning och expansion av samarbetet mellan vänortsstäderna Luleå och Murmansk.

Katerina Ekström, projektkoordinator

2019-10-01

Fotogalleri