Nothing for us without us
”Social integration of migrants” within the framework of the European program
”Grundtvig” LIFELONG LEARNING PROGRAMME

2013 – 2015
Partners of the project

Alexander David Zentrum e.V., Germany

International Cultural Association of Turku, Finland

Russian house in Belgium, Belgium

Centro per lo sviluppo transnazionale tra L`Italia e la Russia, Italy

Russian-swedish organization ”Sputnik”, Sweden

Syfte:
Huvudmålet med projektet är att väcka uppmärksamhet om den sociala situationen för rysktalade invandrare och hur informera dem vilka behov som efterfrågas runtom i Europa. Projektet är också uppbyggt på så sätt att deltagarna själva kan dela av sig information och erfarenhet inom projektets ramar och hur den informationen kan anpassas och användas i länder där vissa problem finns.

Projektet omfattar följande områden:

  1. Anställning – problem och möjligheter. Möjligheter att starta ett nytt företag/verksamhet
  2. Utbildning (ryska skolor, språkkurser, professionella och yrkesinriktade utbildningar) (Finland)
  3. Juridisk hjälp (tillgång och representation)
  4. Social anpassning (Italien)
  5. Psykiskt stöd (Irland)
  6. Politik. Möjligheter att delta i beslut och representation (Tyskland)
  7. Samarbete mellan statliga förvaltningar (Belgien)
  8. Finansiellt stöd, bidrag. (Belgien)
  9. Massmedia och sociala nätverk
  10. Offentlig syn på samhällsgrupper (Sverige)

Aktiviteter

Möte i Tyskland, Braunschweig
25-27 oktober 2013
Tema: Politik

Möte i Finland, Turku
12-16 februari 2014
Tema: Utbildning

Möte i Belgien, Bryssel
8-11 maj 2014
Tema: Migranter för samhället

Möte i Italien, Palmanova
14-19 februari 2015 Tema: Socialt liv

Möte i Sverige, Luleå
14-17 maj 2015
Tema: Image av förening, Invigning av Karlsvik

Sammanfattning
I Tyskland presenterade Sputnik det politiska systemet i Sverige.  Vi var aktiva i samtalet med tyska partiledare i Braunschweig. Lärde oss hur det fungerar mellan sociala org. och politiska partier. Invandrare kan påverka beslut för en bra integration i samhället. På lokal nivå påverkade org. Alexander David Centrum förändringar av regler för passhandlingar. Genom diskussioner i workshop fick vi lära oss att få kunskap om ett nytt samhälle och kultur hur man integreras på olika sätt i olika länder.

I Finland besökte vi en skola Turun kristillinen opisto, som fungerar som på en folkhögskola i Sverige, när man studerar språk och olika kurser. Vi besökte även yrkesutbildning för vuxna som även driver ett eget café och matställe för att få praktik. Vi fick se hur man undervisar i finska för ryssar. Ett stort antal ryssar emigrerar till Finland. Finland har bra litteratur för språkundervisning. Vi fick information hur man validerar utbildningar i Finland. Sputnik presenterade hur utbildningar ser ut i Sverige, för vuxna, yrkesutbildning och språkutbildning på komvux. Vi fick information om utbildningssystemet i Tyskland, Italien och Belgien.

I Belgien besökte vi EU- institution EU-parlamentet, mötte Mr. Jean Pierre Faure, Head of the Singel Market Observatory of the EES. Han driver frågor för olika samhällsorganisationer. I parlamentarium center fick vi lära oss 3D teknik, nya kommunikationsmedel mellan politiker, valsystemet och gjorde en virtuell tur genom Europa. Vad varje land får genom sitt medlemskap i EU. Vi hade ett avslutande seminarium om utveckling och potential för sociala organisationer och föreningar, kontaktnät, kommunikation och hur man bygger samarbete mellan olika partners.

I Italien träffade vi kvinnoföreningen ”Cappuccino in Russian” och fick en givande träff där man berättade om familjen, barn, jämställdhet och kvinnans roll. Seminarium i Pordenones stadshus ”People Family Community = PEACE”. Vi fick information från departementet för internationella projekt där även Polska organisationen i Venedig. Information om barn med två språk. Från Sverige visade vi en film om kvinnans roll och jämställdhet i svenska samhället.  Hur det ser ut i det politiska livet, chefer, kvinnliga företagare och kvinnas individuella utveckling. Alla projektdeltagare deltog i Karnevalen i Venedig, det var en upplevelse för hela familjen. Man känner gemenskap, massor med turister i en unik stad. Möte med presidenten i Udino provins var trevligt och vi presenterade vårt land hur viktigt det är att vara aktiv som invandare för att bli integrerad.

I Sverige var temat Image of social organization. Vi visade upp vår verksamhet som vi fått respekt för och blivit känd förening i hela Norrbotten. Ett av våra projekt var invigningen av en minnessten i Karlsvik över de 25 000 sovjetiska krigsfångar från Norge som passerade efter andra världskrigets slut. Projektet krävde samarbete mellan kommun, förvaltningar, organisationer, militär, författare och övriga intresserade. Sputnik har goda sociala kontakter i Norrbotten. Med deltagare från andra länder besökte vi minnesplatsen och byggnader som användes under andra världskriget. Vid seminariet i föreningarnas hus presenterade vi på vilket sätt vi nått framgång genom olika medier. Vi visade även en analys hur vi upplevs som förening. Sedan diskuterades hur de andra länderna arbetar med image. Möte i Luleå stadshus var givande med en presentation av kommun och betydelsen av vår förening för kommunen. Efter Sputniks dokumentärfilm försatte vi med en gemensam diskussion. Vid besöket i Storforsen planerade vi för ev. nya projekt och utveckling av internationellt samarbete.

Katerina Ekström, projektkoordinator

Fotogalleri

Tyskland

Finland

Belgien

Italien

Sverige