Information om arbetet med projekt Minnesplats Karlsvik, 2013-2015

 

Positivt politiskt besked

Sputnik har fått bidrag från Luleå kommun för att arbeta vidare med minnesstenen och invigningen 9 maj 2015.

 

Plats för minnesstenen

Tänkt plats är nedanför bostadsrätts- föreningen Skolan i Karlsvik i anslutning till Karlsviksvägen.

Stenen blir enkel att se och hitta för intresserade. Det minskar risken för skadegörelse och lätta att komma till den.

 

Skötsel

Sputnik kommer att erbjudas möjlighet att sköta området runt minnesstenen. Det blir i ett avtal med kommunen.

 

Invigning 9 maj 2015

Sputnik behöver hjälp med invigningen

9 maj 2015. Då kommer Ryska ambassaden, Ryska Riksförbundet, Luleå kommun, Landstinget, Museet, Försvarsmakten, Lottakåren, Röda korset Karlsviks intresseförening och Sputniks medlemmar m.m. att bjudas in.

 

Ny rysk ambassadör i Sverige

Ryssland har fått en ny ambassadör i Sverige som vi kommer att bjuda in till invigningen av minnesstenen.

 

Dokumentärfilm

Tamara Souchko arbetar med en dokumentärfilm som visar på händelserna i Karlsvik, Norge och Ryssland. Hon har även filmat vittnen från krigsåren som talar om sina upplevelser.

 

Mötesplats

Minnesstenen kan bli en mötesplats för intresserade och ryska invandrare för att hedra de som deltog i andra världskriget och som upplevde fasansfulla händelser i de tyska lägren i Norge.

En plats att minnas på den 9 maj varje år.

 

Positivt från Tekniska nämnden

Arbetet med att resa stenen är mycket brottomt eftersom området är känsligt ur naturhistorisk värde och grävningar för fundament måste göras när marken inte är frusen.

Säkerheten kring stenen är rigorösa.

Ordföranden i nämnden har lovat att påskynda arbetet.

 

Text på stenen

Sten kommer att tillhöra Luleå kommun och texten är därför viktig så att den kan tilltala alla.

Texten ska godkännas av Kulturförvaltningen.

 

Sputniks delaktighet

Sputniks delaktighet är inte att förringa, vi var initiativtagare till minnesstenen och har bidragit till en plats som kommer att finnas under överskålig tid i Karlsvik. Arbetet med att få till stånd den har betytt mycket arbete och inte varit så enkelt.

Nu råder en positiv anda och stenen kommer på plats.

 

Kulturarvsdag 14 september

Sputnik kommer att samarbeta med Järnvägsmuseet i Karlsvik den 14 sept. Sputnik kommer att delta med bilder och Tamaras dokumentärfilm som visas mellan kl.13.00 och 16.00. Kulturarvsdagen är en händelse över hela landet.

 

Text. Katerina Ekström

ordförande Sputnik.