I april i Vetenskapens hus träffades två författare, rysk-svenska Vera Efron och norrbottningen Lars Gyllenhaal och berättade om deras respektive syn på Ryssland, president Putin och rysk politik.

Vetenskapens Hus var fullt och många i publiken fick kunskap om Ryssland. Båda författarna är objektiva och tar inte ställning för eller emot situationen som är i vårt grannland.

Sputnik hoppas att man får en mer nyanserad bild och tar till sig fakta för framtiden. Alla länder behöver varandra och är starkt sammanflätade ekonomiskt.

Diskussionen mellan författarna var spännande, även när det gällde publikens frågor som visar på stor okunskap om omvärlden och Ryssland.