Internationell Ungdomsläger ”Arbete för ungdomar”

Samarbetet skedde inom EU-program ERASMUS + Youth in Action

2015

Deltagare från Sverige
Mikhail Pashnin
Linda Ekström
Daniella Kerttu
Azret Sheriev
Daria Kuznetsova
Arnella Sherieva
Natalia Ivanova, gruppledare

29 mars – 5 april ordnades ett vinterläger för rysktalande ungdomar i Finland ”Arbete för ungdomar 2015”.  Lägret samlade rysktalande ungdomar från olika länder i Europa. Samordnare av ungdomsläger var Centret för ryska språk och kultur i Finland (Turku) inom EU program ”ERASMUS + Youth in Action”. Deltagande länder var Tyskland, Polen, Rumänien, Ungern, Italien och Sverige. En stad med natur och ett välorganiserat arrangemang . Omkring 100 ungdomar från 15 till 25 år från fem olika länder deltog.

Sverige deltog i projektet för första gången, även om denna ungdomsgrupp redan har erfarenhet av att delta i internationella läger. I år blir gruppledaren Natalia Ivanova, som redan har genomgått en kurs för unga ledare i Finland.

Målet med ungdomslägret i Åbo(Turku) är att introducera entreprenörer från olika länder för den intressanta upplevelsen att starta företag, utbyta idéer och naturligtvis få nya bekanta.

Inom ramen för det 6-dagarsprogrammet förbereder ungdomar sig för arbeten inom olika affärsområden, träffar entreprenörer från EU-länder, utvecklar en affärsplan, frågesport ”Vilket land tillhör företaget”, ”Bästa företagsnamn”, arbete i grupper, utflykter till olika företag Åbo, även studier och lära korrekt användning av reklam.

Sammanfattning

Varje dag var full av möten, samtal, föreläsningar, föreställningar av ungdomar från olika länder. Barnen åkte på en utflykt till påskstaden Åbo, för att besöka ungdomsseminariet ”Fendari” och ”Learning Café”. Det var fysiska aktiviteter och naturligtvis den finska bastun som gjorde gott efter stress och trötthet av arbetsdagens aktiviteter. Den sista kvällen bytte ungdomarna handgjorda souvenirer och gjorde ett gemensamt fotoalbum. Nu har våra ungdomar möjlighet att fortsätta sina studier och bli framgångsrika företagare.

Katerina Ekström

2015-05-03

Fotogalleri